Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Luns 13 de febreiro de 2017, Núm. 37

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES E DE COOPERACIÓN

MINISTERIO DO INTERIOR

  • Orde INT/110/2017, do 7 de febreiro, pola que se modifica a Orde INT/1390/2007, do 11 de maio, pola que se determina a indemnización que percibirá o persoal que participe ou coopere en asistencia técnica policial, operacións de mantemento da paz e seguridade, humanitarias ou de evacuación de persoas no estranxeiro.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTE

  • Corrección de erros do Real decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se establece o currículo básico da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato.

  • Corrección de erros da Orde ECD/1941/2016, do 22 de decembro, pola que se determinan as características, o deseño e o contido da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade, as datas máximas de realización e de resolución dos procedementos de revisión das cualificacións obtidas, para o curso 2016/17.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid