Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Sábado 18 de febreiro de 2017, Núm. 42

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Real decreto lei 3/2017, do 17 de febreiro, polo que se modifica a Lei orgánica 3/2013, do 20 de xuño, de protección da saúde do deportista e loita contra a dopaxe na actividade deportiva, e se adapta ás modificacións introducidas polo Código mundial antidopaxe de 2015.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Cuestión de inconstitucionalidade nº. 929-2014 en relación co artigo 8.2 da Lei 10/2012, do 20 de novembro, pola que se regulan determinadas taxas no ámbito da Administración de xustiza e do Instituto Nacional de Toxicoloxía e Ciencias Forenses, na redacción dada polo artigo 1.9 do Real decreto lei 3/2013, e do artigo 7, números 1 e 2, da Lei 10/2012, na redacción dada polos números 6, 7 e 8 do artigo 1 do Real decreto lei 3/2013, por posible vulneración dos artigos 9.2, 14, 24.1 e 31.1 da Constitución.

  • Cuestión de inconstitucionalidade nº. 3667-2015 en relación co artigo 2e) e 7.1 e 3 da Lei 10/2012, do 20 de novembro, pola que se regulan determinadas taxas no ámbito da Administración de xustiza e do Instituto Nacional de Toxicoloxía e Ciencias Forenses, na redacción dada polo Real decreto lei 3/2013, por posible vulneración do artigo 24.1 da Constitución.

MINISTERIO DE DEFENSA

  • Real decreto 112/2017, do 17 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento penitenciario militar.

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Resolución do 17 de febreiro de 2017, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da área do monopolio.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA E PARA AS ADMINISTRACIÓNS TERRITORIAIS

  • Real decreto 115/2017, do 17 de febreiro, polo que se regula a comercialización e manipulación de gases fluorados e equipamentos baseados nestes, así como a certificación dos profesionais que os utilizan e polo que se establecen os requisitos técnicos para as instalacións que desenvolvan actividades que emitan gases fluorados.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DAS ILLES BALEARS

  • Decreto lei 1/2017, do 13 de xaneiro, de modificación da Lei 20/2006, do 15 de decembro, municipal e de réxime local de Illes Balears, e da Lei 3/2007, do 27 de marzo, da función pública da Comunidade Autónoma de Illes Balears, e de medidas en materia de coordinación das policías locais de Illes Balears.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid