Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Martes 28 de febreiro de 2017, Núm. 50

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES E DE COOPERACIÓN

  • Resolución do 20 de febreiro de 2017, da Secretaría Xeral Técnica, relativa á retirada da obxeción de España á adhesión da República de Albania ao Convenio suprimindo a exixencia de legalización dos documentos públicos estranxeiros, feito na Haia o 5 de outubro de 1961.

MINISTERIO DE DEFENSA

  • Corrección de erros da Orde DEF/85/2017, do 1 de febreiro, pola que se aproban as normas sobre organización e funcións, réxime interior e programación dos centros docentes militares.

MINISTERIO DE AGRICULTURA E PESCA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE

  • Real decreto 71/2017, do 10 de febreiro, polo que se aproban os estatutos xerais do Colexio Oficial de Enxeñeiros de Montes (COEM).

  • Orde APM/156/2017, do 24 de febreiro, pola que se autoriza un transvasamento desde os encoros de Entrepeñas-Buendía, a través do acueduto Tejo-Segura, do 20 hm³ para o mes de febreiro de 2017.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA E PARA AS ADMINISTRACIÓNS TERRITORIAIS

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid