Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Sábado 4 de marzo de 2017, Núm. 54

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE XUSTIZA

  • Real decreto 195/2017, do 3 de marzo, polo que se modifica a demarcación dos rexistros da propiedade, mercantís e de bens mobles.

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Resolución do 3 de marzo de 2017, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da área do monopolio.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTE

MINISTERIO DE EMPREGO E SEGURIDADE SOCIAL

  • Real decreto 196/2017, do 3 de marzo, polo que se modifica o Real decreto 1879/1996, do 2 de agosto, polo que se regula a composición da Comisión Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo, para a súa adaptación á nova estrutura dos departamentos ministeriais da Administración xeral do Estado.

MINISTERIO DE AGRICULTURA E PESCA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE

  • Real decreto 197/2017, do 3 de marzo, polo que se establece o Programa nacional de control e erradicación de Tecia (Scrobipalpopsis) solanivora (Povolny).

MINISTERIO DA PRESIDENCIA E PARA AS ADMINISTRACIÓNS TERRITORIAIS

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid