Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Xoves 16 de marzo de 2017, Núm. 64

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES E DE COOPERACIÓN

  • Emendas de 2014 ao Código internacional para a construción e o equipamento de buques que transporten produtos químicos perigosos a granel (código CIQ), adoptadas en Londres o 22 de maio de 2014 mediante Resolución MSC.369(93).

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Orde HFP/232/2017, do 14 de marzo, pola que se derroga parcialmente a Orde HAP/1287/2015, do 23 de xuño, pola que se determinan a información e os procedementos de remisión que o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas terá, con carácter permanente, á disposición da Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal.

MINISTERIO DE AGRICULTURA E PESCA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE

  • Orde APM/233/2017, do 7 de marzo, pola que se modifican os anexos da Orde APA/2442/2006, do 27 de xullo, pola que se establecen medidas específicas de protección en relación coa influenza aviar.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid