Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Sábado 18 de marzo de 2017, Núm. 66

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Real decreto lei 5/2017, do 17 de marzo, polo que se modifica o Real decreto lei 6/2012, do 9 de marzo, de medidas urxentes de protección de debedores hipotecarios sen recursos, e a Lei 1/2013, do 14 de maio, de medidas para reforzar a protección aos debedores hipotecarios, reestruturación de débeda e alugamento social.

CORTES XERAIS

  • Resolución do 9 de marzo de 2017, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real decreto lei 3/2017, do 17 de febreiro, polo que se modifica a Lei orgánica 3/2013, do 20 de xuño, de protección da saúde do deportista e loita contra a dopaxe na actividade deportiva, e se adapta ás modificacións introducidas polo Código mundial antidopaxe de 2015.

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Resolución do 17 de marzo de 2017, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da área do monopolio.

MINISTERIO DE AGRICULTURA E PESCA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE

  • Real decreto 265/2017, do 17 de marzo, polo que se amplía o ámbito de aplicación do Real decreto lei 2/2017, do 27 de xaneiro, polo que se adoptan medidas urxentes para paliar os danos causados polos últimos temporais, para reparación de determinados danos do litoral das provincias de Girona, Huelva, Baleares, Cádiz, Málaga e Granada durante o mes de febreiro de 2017.

  • Real decreto 266/2017, do 17 de marzo, polo que se modifica o Real decreto 597/2016, do 5 de decembro, para a aplicación das medidas do Programa de apoio 2014-2018 ao sector vitivinícola.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA E PARA AS ADMINISTRACIÓNS TERRITORIAIS

  • Real decreto 199/2017, do 3 de marzo, polo que se aproba o Regulamento do Programa nacional de conservación e utilización sustentable dos recursos fitoxenéticos para a agricultura e a alimentación.

  • Real decreto 267/2017, do 17 de marzo, polo que se desenvolve a Lei 6/2015, do 12 de maio, de denominacións de orixe e indicacións xeográficas protexidas de ámbito territorial supraautonómico, e polo que se desenvolve a Lei 12/2013, do 2 de agosto, de medidas para mellorar o funcionamento da cadea alimentaria.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid