Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Mércoles 22 de marzo de 2017, Núm. 69

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Corrección de erros da Orde HFP/169/2017, do 27 de febreiro, pola que se modifican as ordes do Ministerio de Economía e Facenda do 1 de febreiro de 1996, pola que se aproban os documentos contables que utilizará a Administración xeral do Estado; e pola que se aproba a Instrución de operatoria contable que se seguirá na execución do gasto do Estado; a Orde EHA/2045/2011, do 14 de xullo, pola que se aproba a Instrución de contabilidade para a Administración institucional do Estado, e a Orde EHA/3067/2011, do 8 de novembro, pola que se aproba a Instrución de contabilidade para a Administración xeral do Estado.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

COMUNIDADE DE MADRID

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid