Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Venres 24 de marzo de 2017, Núm. 71

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

CORTES XERAIS

  • Resolución do 16 de marzo de 2017, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de derrogación do Real decreto lei 4/2017, do 24 de febreiro, polo que se modifica o réxime dos traballadores para a prestación do servizo portuario de manipulación de mercadorías, para dar cumprimento á Sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea do 11 de decembro de 2014, pronunciada no asunto C-576/13 (procedemento de infracción 2009/4052).

MINISTERIO DE EMPREGO E SEGURIDADE SOCIAL

  • Real decreto 231/2017, do 10 de marzo, polo que se regula o establecemento dun sistema de redución das cotizacións por continxencias profesionais ás empresas que diminuísen de maneira considerable a sinistralidade laboral.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid