Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Sábado 25 de marzo de 2017, Núm. 72

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE DEFENSA

  • Real decreto 283/2017, do 24 de marzo, polo que se fixan os cadros de persoal regulamentarios de oficiais xenerais, oficiais e suboficiais das Forzas Armadas para o período 2017-2021.

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Real decreto 284/2017, do 24 de marzo, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte.

  • Resolución do 24 de marzo de 2017, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da área do monopolio.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTE

  • Real decreto 285/2017, do 24 de marzo, polo que se modifica o Real decreto 1160/2010, do 17 de setembro, polo que se regula o Instituto de España, para a integración da Real Academia de Ciencias Económicas e Financeiras.

MINISTERIO DE ENERXÍA, TURISMO E AXENDA DIXITAL

MINISTERIO DA PRESIDENCIA E PARA AS ADMINISTRACIÓNS TERRITORIAIS

  • Orde PRA/259/2017, do 17 de marzo, pola que se actualizan cinco cualificacións profesionais da familia profesional de Vidro e Cerámica, recollidas no Catálogo nacional de cualificacións profesionais, establecidas polo Real decreto 295/2004, do 20 de febreiro, e polo Real decreto 1228/2006, do 27 de outubro.

  • Orde PRA/260/2017, do 17 de marzo, pola que se actualizan cinco cualificacións profesionais das familias profesionais Marítimo Pesqueira, Química, Artes Gráficas e Servizos Socioculturais e á Comunidade, recollidas no Catálogo nacional de cualificacións profesionais, establecidas polo Real decreto 1179/2008, do 11 de xullo.

  • Orde PRA/261/2017, do 17 de marzo, pola que se actualizan determinadas cualificacións profesionais da familia profesional de Transporte e Mantemento de Vehículos e Enerxía e Auga, recollidas no Catálogo nacional de cualificacións profesionais, establecidas polo Real decreto 295/2004, do 20 de febrero; Real decreto 1228/2006, do 27 de outubro; Real decreto 1225/2010, do 1 de outubro, e Real decreto 1038/2011, do 15 de xullo.

  • Orde PRA/262/2017, do 17 de marzo, pola que se actualizan determinadas cualificacións profesionais da familia profesional de Actividades Físicas e Deportivas, recollidas no Catálogo nacional de cualificacións profesionais, establecidas polo Real decreto 295/2004, do 20 de febreiro; Real decreto 1087/2005, do 16 de setembro; Real decreto 1521/2007, do 16 de novembro, e Real decreto 146/2011, do 4 de febreiro.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid