Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Luns 27 de marzo de 2017, Núm. 73

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ENERXÍA, TURISMO E AXENDA DIXITAL

  • Resolución do 17 de marzo de 2017, da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, pola que se fixan os prezos definitivos do combustible gas natural do primeiro semestre de 2015 que se aplicarán na liquidación de cada grupo xerador nos sistemas eléctricos dos territorios non peninsulares para o dito período.

MINISTERIO DE AGRICULTURA E PESCA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE

  • Corrección de erros do Real decreto 70/2017, do 10 de febreiro, polo que se establece a concesión dunha axuda excepcional de adaptación ao sector produtor vacún de leite e se modifica o Real decreto 1075/2014, do 19 de decembro, sobre a aplicación a partir de 2015 dos pagamentos directos á agricultura e á gandaría e outros réximes de axuda, así como sobre a xestión e control dos pagamentos directos e dos pagamentos ao desenvolvemento rural.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA E PARA AS ADMINISTRACIÓNS TERRITORIAIS

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid