Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Mércoles 29 de marzo de 2017, Núm. 75

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES E DE COOPERACIÓN

MINISTERIO DA PRESIDENCIA E PARA AS ADMINISTRACIÓNS TERRITORIAIS

  • Real decreto 268/2017, do 17 de marzo, polo que se actualiza unha cualificación profesional da familia profesional de Electricidade e Electrónica, recollida no Catálogo nacional de cualificacións profesionais, establecida polo Real decreto 295/2004, do 20 de febreiro, polo que se establecen determinadas cualificacións profesionais que se inclúen no Catálogo nacional de cualificacións profesionais, así como os seus correspondentes módulos formativos que se incorporan ao Catálogo modular de formación profesional.

BANCO DE ESPAÑA

  • Resolución do 28 de marzo de 2017, do Banco de España, pola que se corrixen erros na Circular 7/2016, do 29 de novembro, pola que se desenvolven as especificidades contables que aplicarán as fundacións bancarias, e pola que se modifican a Circular 4/2004, do 22 de decembro, a entidades de crédito, sobre normas de información financeira pública e reservada, e modelos de estados financeiros, e a Circular 1/2013, do 24 de maio, sobre a Central de Información de Riscos.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid