Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Venres 31 de marzo de 2017, Núm. 77

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE DEFENSA

  • Corrección de erros do Real decreto 112/2017, do 17 de febreiro, polo que se aproba o Regulamento penitenciario militar.

  • Corrección de erros do Real decreto 283/2017, do 24 de marzo, polo que se fixan os cadros de persoal regulamentarios de oficiais xenerais, oficiais e suboficiais das Forzas Armadas para o período 2017-2021.

TRIBUNAL SUPREMO

  • Sentenza do 12 de decembro de 2016, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que anula o Real decreto 639/2014, do 25 de xullo, polo que se regula a troncalidade, a reespecialización troncal e as áreas de capacitación específica, se establecen as normas aplicables ás probas anuais de acceso a prazas de formación e outros aspectos do sistema de formación sanitaria especializada en Ciencias da Saúde e se crean e modifican determinados títulos de especialista.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CATALUÑA

COMUNIDADE AUTÓNOMA DO PRINCIPADO DE ASTURIAS

  • Lei 1/2017, do 17 de febreiro, de segunda modificación do texto refundido das disposicións legais do Principado de Asturias en materia de tributos propios, aprobado polo Decreto lexislativo 1/2014, do 23 de xullo.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid