Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Sábado 1 de abril de 2017, Núm. 78

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Real decreto lei 6/2017, do 31 de marzo, polo que se aproba a oferta de emprego público nos ámbitos de persoal docente non universitario e universitario, Forzas Armadas, forzas e corpos de seguridade do Estado e corpos de policía dependentes das comunidades autónomas para 2017.

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Resolución do 31 de marzo de 2017, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da área do monopolio.

MINISTERIO DE ENERXÍA, TURISMO E AXENDA DIXITAL

  • Orde ETU/296/2017, do 31 de marzo, pola que se establecen os prazos máximos de resolución nos procedementos regulados na Lei 24/2015, do 24 de xullo, de patentes.

  • Resolución do 30 de marzo de 2017, da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, pola que se aproban os prezos de referencia para calcular o valor da extracción de gas, petróleo e condensados correspondentes ao ano 2016.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA E PARA AS ADMINISTRACIÓNS TERRITORIAIS

  • Real decreto 316/2017, do 31 de marzo, polo que se aproba o Regulamento para a execución da Lei 24/2015, do 24 de xullo, de patentes.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid