Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Martes 4 de abril de 2017, Núm. 80

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

TRIBUNAL DE CONTAS

  • Resolución do 31 de marzo de 2017, da Presidencia do Tribunal de Contas, pola que se publica o Acordo do Pleno do 30 de marzo de 2017 polo que se aproba a Instrución pola que se regulan a presentación telemática das contas anuais consolidadas dos partidos políticos e das contas anuais das fundacións e demais entidades vinculadas ou dependentes deles e o formato das ditas contas, así como o cumprimento das obrigas de información ao Tribunal de Contas establecidas pola normativa en relación coas referidas contabilidades.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid