Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Xoves 13 de abril de 2017, Núm. 88

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DA PRESIDENCIA E PARA AS ADMINISTRACIÓNS TERRITORIAIS

  • Orde PRA/329/2017, do 7 de abril, pola que se modifican os anexos II e IV do Real decreto 219/2013, do 22 de marzo, sobre restricións á utilización de determinadas substancias perigosas en aparellos eléctricos e electrónicos.

TRIBUNAL SUPREMO

  • Sentenza do 15 de marzo de 2017, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que desestimou o recurso contencioso-administrativo interposto contra o Acordo do Consello de Ministros do 15 de novembro de 2013 polo que se procede á asignación, para o período 2013-2020, dos dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid