Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Mércoles 19 de abril de 2017, Núm. 93

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Lei 1/2017, do 18 de abril, sobre restitución de bens culturais que saísen de forma ilegal do territorio español ou doutro Estado membro da Unión Europea, pola que se incorpora ao ordenamento español a Directiva 2014/60/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 15 de maio de 2014.

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Resolución do 28 de marzo de 2017, conxunta da Dirección Xeral da Axencia Estatal de Administración Tributaria e da Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira, pola que se modifica a do 13 de outubro de 2016 pola que se establecen o procedemento e as condicións para a participación por vía telemática en procedementos de alleamento de bens a través do portal de poxas da Axencia Estatal Boletín Oficial del Estado.

MINISTERIO DE ENERXÍA, TURISMO E AXENDA DIXITAL

  • Resolución do 18 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, pola que se corrixen erros na do 30 de marzo de 2017 pola que se aproban os prezos de referencia para calcular o valor da extracción de gas, petróleo e condensados correspondentes ao ano 2016.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DO PAÍS VASCO

  • Resolución do 12 de abril de 2017, da Dirección de Tráfico do Departamento de Seguridade, pola que se establece a restrición temporal á circulación de vehículos e de conxuntos de vehículos de transporte de mercadorías de máis de 7.500 quilogramos de masa máxima autorizada (MMA) pola vía A-15 "Navarra-Gipuzkoa" ao seu paso por Gipuzkoa.

COMUNIDADE FORAL DE NAVARRA

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid