Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Xoves 20 de abril de 2017, Núm. 94

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Corrección de erros da Orde HFP/227/2017, do 13 de marzo, pola que se aproba o modelo 202 para efectuar os pagamentos fraccionados á conta do imposto sobre sociedades e do imposto sobre a renda de non residentes correspondente a establecementos permanentes e entidades en réxime de atribución de rendas constituídas no estranxeiro con presenza en territorio español, e o modelo 222 para efectuar os pagamentos fraccionados á conta do imposto sobre sociedades en réxime de consolidación fiscal, e se establecen as condicións xerais e o procedemento para a súa presentación electrónica.

  • Resolución do 4 de abril de 2017, da Dirección Xeral da Axencia Estatal de Administración Tributaria, sobre asistencia aos obrigados tributarios e cidadáns na súa identificación telemática ante as entidades colaboradoras con ocasión do pagamento telemático das taxas que constitúen recursos da Administración xeral do Estado e os seus organismos públicos, mediante o sistema de sinatura non avanzada con clave de acceso nun rexistro previo (Sistema Cl@ve Pin) e sinatura electrónica de funcionario ou empregado público.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid