Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Sábado 22 de abril de 2017, Núm. 96

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Real decreto 396/2017, do 21 de abril, polo que se modifica o Real decreto 706/1997, do 16 de maio, polo que se desenvolve o réxime de control interno exercido pola Intervención Xeral da Seguridade Social.

  • Resolución do 21 de abril de 2017, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da área do monopolio.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA E PARA AS ADMINISTRACIÓNS TERRITORIAIS

  • Orde PRA/360/2017, do 21 de abril, pola que se publica o Acordo da Comisión Delegada do Goberno para Asuntos Económicos do 2 de marzo de 2017 sobre condicións adicionais que deben cumprir as comunidades autónomas adheridas ao Fondo de Financiamento a Comunidades Autónomas, compartimento Fondo de Liquidez Autonómico 2017.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE LA RIOJA

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid