Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Mércoles 26 de abril de 2017, Núm. 99

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Instrumento de ratificación do Acordo sobre a simplificación da extradición entre a República Arxentina, a República Federativa do Brasil, o Reino de España e a República Portuguesa, feito en Santiago de Compostela o 3 de novembro de 2010.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTE

  • Corrección de erros da Resolución do 18 de xaneiro de 2017, da Secretaría Xeral de Universidades, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros, do 13 de xaneiro de 2017, polo que se establece o carácter oficial de determinados títulos de máster e a súa inscrición no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos.

TRIBUNAL SUPREMO

  • Sentenza do 27 de marzo de 2017, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que estima en parte o recurso interposto contra o Real decreto 518/2015, do 19 de xuño, polo que se aproban os estatutos xerais dos colexios oficiais de Enxeñaría en Informática e do seu consello xeral, e declara a nulidade do seu artigo 23, alínea a).

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid