Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Xoves 27 de abril de 2017, Núm. 100

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES E DE COOPERACIÓN

TRIBUNAL SUPREMO

  • Sentenza do 19 de xaneiro de 2017, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que estima o recurso interposto, anula os reais decretos 795/2013 e 800/2013, do 11 de outubro, que acordaron, respectivamente, o cesamento do presidente e do conselleiro da Comisión do Mercado das Telecomunicacións, e condena a Administración xeral do Estado a repoñer a Bernardo Lorenzo Almendros e Xabier Ormaetxea Garai como membros do organismo regulador das telecomunicacións de España, con aboamento dos salarios correspondentes, xunto cos seus xuros, desde a data de efectos do cesamento ata o momento da súa reposición.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid