Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Venres 5 de maio de 2017, Núm. 107

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES E DE COOPERACIÓN

  • Código internacional para os buques que operen en augas polares (Código polar) (texto refundido do Código polar que figura nos anexos das resolucións MSC.385(94) e MEPC.264(68), adoptadas en Londres o 21 de novembro de 2014 e o 15 de maio de 2015, respectivamente).

MINISTERIO DE FOMENTO

  • Orde FOM/382/2017, do 21 de abril, pola que se modifica o anexo I do Real decreto 1247/1999, do 16 de xullo, sobre regras e normas de seguridade aplicables aos buques de pasaxe que realicen travesías entre portos españois.

MINISTERIO DE AGRICULTURA E PESCA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE

  • Orde APM/383/2017, do 21 de abril, pola que se modifican os anexos I, III, IV, V e VII do Regulamento xeral do Rexistro de Variedades Comerciais.

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E COMPETITIVIDADE

  • Resolución do 4 de maio de 2017, da Dirección Xeral do Tesouro, pola que se actualiza o anexo 1 incluído na Resolución do 16 de setembro de 2016, da Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira, pola que se define o principio de prudencia financeira aplicable ás operacións de endebedamento e derivados das comunidades autónomas e entidades locais.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid