Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Martes 9 de maio de 2017, Núm. 110

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES E DE COOPERACIÓN

  • Emendas de 2014 ao Código internacional sobre o programa mellorado de inspeccións durante os recoñecementos de graneleiros e petroleiros 2011 (Código ESP 2011), adoptadas en Londres o 21 de novembro de 2014 mediante Resolución MSC.381(94).

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Orde HFP/399/2017, do 5 de maio, pola que se aproban os modelos de declaración do imposto sobre sociedades e do imposto sobre a renda de non residentes correspondente a establecementos permanentes e a entidades en réxime de atribución de rendas constituídas no estranxeiro con presenza en territorio español, para os períodos impositivos iniciados entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2016, se ditan instrucións relativas ao procedemento de declaración e ingreso, e se establecen as condicións xerais e o procedemento para súa presentación electrónica.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CANTABRIA

COMUNIDADE FORAL DE NAVARRA

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid