Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Mércoles 10 de maio de 2017, Núm. 111

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE XUSTIZA

  • Corrección de erros do Real decreto 361/2017, do 8 de abril, polo que se regula a concesión directa de subvencións ao Consello Xeral da Avogacía Española e ao Consello Xeral dos Procuradores de España, en materia de prestación de asistencia xurídica gratuíta, e ao Consello Xeral de Colexios Oficiais de Psicólogos para a asistencia psicolóxica ás vítimas dos delitos, para o exercicio orzamentario 2017.

MINISTERIO DE AGRICULTURA E PESCA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE

  • Orde APM/403/2017, do 8 de maio, pola que se autoriza un transvasamento desde os encoros de Entrepeñas-Buendía, a través do acueduto Texo-Segura, de 7,5 hm³ para abastecemento para o mes de maio de 2017.

TRIBUNAL SUPREMO

  • Sentenza do 31 de marzo de 2017, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que estima o recurso interposto e anula o Acordo do Consello de Ministros do 13 de febreiro de 2015 polo que se declara unha reserva sobre parte do dominio público marítimo terrestre situado en "Las Aletas", Puerto Real (Cádiz).

COMISIÓN NACIONAL DO MERCADO DE VALORES

COMUNIDADE AUTÓNOMA DO PAÍS VASCO

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

  • Lei 1/2017, do 9 de marzo, pola que se establecen medidas adicionais de protección da saúde pública e do ambiente para a exploración, investigación ou explotación de hidrocarburos utilizando a técnica da fractura hidráulica.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid