Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Venres 19 de maio de 2017, Núm. 119

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

CORTES XERAIS

  • Resolución do 11 de maio de 2017, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real decreto lei 6/2017, do 31 de marzo, polo que se aproba a oferta de emprego público nos ámbitos de persoal docente non universitario e universitario, Forzas Armadas, forzas e corpos de seguridade do Estado e corpos de policía dependentes das comunidades autónomas para 2017.

  • Resolución do 11 de maio de 2017, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real decreto lei 7/2017, do 28 de abril, polo que se prorroga e modifica o Programa de activación para o emprego.

  • Resolución do 18 de maio de 2017, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real decreto lei 8/2017, do 12 de maio, polo que se modifica o réxime dos traballadores para a prestación do servizo portuario de manipulación de mercadorías dando cumprimento á Sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea, do 11 de decembro de 2014, ditada no Asunto C-576/13 (procedemento de infracción 2009/4052).

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES E DE COOPERACIÓN

  • Acordo multilateral M 304 en aplicación da sección 1.5.1 do Acordo europeo sobre transporte internacional de mercadorías perigosas por estrada (ADR), relativo ao número de remolques nunha unidade de transporte de mercadorías perigosas, feito en Madrid o 30 de xaneiro de 2017.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid