Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Martes 23 de maio de 2017, Núm. 122

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES E DE COOPERACIÓN

  • Terminación do Acordo para a promoción e protección recíproca de investimentos entre o Reino de España e a República da India, feito "ad referendum" en Nova Delhi o 30 de setembro de 1997.

MINISTERIO DE FOMENTO

  • Resolución do 28 de abril de 2017, da Secretaría de Estado de Infraestruturas, Transporte e Vivenda, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 31 de marzo de 2017, polo que se revisan e modifican os tipos de interese efectivos anuais vixentes para os préstamos cualificados ou convidos concedidos no marco do programa 1996 do Plan de Vivenda 1996-1999, Plan de vivenda 2002-2005 e Plan de vivenda 2005-2008.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA E PARA AS ADMINISTRACIÓNS TERRITORIAIS

  • Real decreto 487/2017, do 12 de maio, polo que se modifica o Real decreto 1401/2007, do 29 de outubro, polo que se regula a composición, funcionamento e competencias da Comisión Superior Cualificadora de Documentos Administrativos.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid