Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Martes 30 de maio de 2017, Núm. 128

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTE

  • Resolución do 11 de maio de 2017, da Secretaría Xeral de Universidades, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 5 de maio de 2017 polo que se establece o carácter oficial de determinados títulos de doutor e a súa inscrición no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos.

  • Resolución do 11 de maio de 2017, da Secretaría Xeral de Universidades, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 5 de maio de 2017 polo que se establece o carácter oficial de determinados títulos de máster e a súa inscrición no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos.

  • Resolución do 11 de maio de 2017, da Secretaría Xeral de Universidades, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 5 de maio de 2017 polo que se establece o carácter oficial de determinados títulos de grao e a súa inscrición no Rexistro de Universidades, Centros e Títulos.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DO PAÍS VASCO

COMUNIDADE FORAL DE NAVARRA

  • Lei foral 4/2017, do 9 de maio, de creación do Colexio Navarro de Xornalistas/Nafarroako Kazetarien Elkargoa.

  • Lei foral 5/2017, do 9 de maio, de concesión dun crédito extraordinario para facer fronte á sentenza sobre fixación de prezo xusto de predios da Cidade do Transporte e de modificación da Lei foral 24/2016, do 28 de decembro, de orzamentos xerais de Navarra para o ano 2017, no sentido de dotar o citado crédito da consideración de ampliable.

  • Lei foral 6/2017, do 9 de maio, de modificación parcial do texto refundido da Lei foral do imposto sobre a renda das persoas físicas, aprobado polo Decreto foral lexislativo 4/2008, do 2 de xuño.

  • Lei foral 7/2017, do 9 de maio, pola que se amplía o ámbito de aplicación do sistema de carreira profesional a outro persoal sanitario non adscrito ao Departamento de Saúde e os seus organismos autónomos.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid