Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Mércoles 31 de maio de 2017, Núm. 129

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Corrección de erros da Orde HFP/377/2017, do 28 de abril, pola que se reducen para o período impositivo 2016 os índices de rendemento neto aplicables no método de estimación obxectiva do imposto sobre a renda das persoas físicas para as actividades agrícolas e gandeiras afectadas por diversas circunstancias excepcionais.

MINISTERIO DE AGRICULTURA E PESCA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE

  • Real decreto 532/2017, do 26 de maio, polo que se regulan o recoñecemento e o funcionamento das organizacións de produtores do sector de froitas e hortalizas.

  • Real decreto 533/2017, do 26 de maio, polo que se regulan os fondos e programas operativos das organizacións de produtores do sector de froitas e hortalizas.

  • Resolución do 23 de maio de 2017, da Confederación Hidrográfica do Segura, sobre o uso do sistema de código seguro de verificación.

TRIBUNAL SUPREMO

  • Sentenza do 24 de abril de 2017, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que estima en parte o recurso interposto contra o Real decreto 413/2014, do 6 de xuño, polo que se regula a actividade de produción de enerxía eléctrica a partir de fontes de enerxía renovables, coxeración e residuos, e contra a Orde IET/1045/2014, do 16 de xuño, pola que se aproban os parámetros retributivos das instalacións tipo aplicables a determinadas instalacións de produción de enerxía eléctrica a partir de fontes de enerxía renovables, coxeración e residuos, anula os anexos II e VIII da dita orde na parte referida ás instalacións de tratamento e redución do xurro en canto aos valores e parámetros relativos a custos de investimento e de explotación, outros ingresos de explotación e autoconsumo asignados á T-01422, e recoñece o dereito da recorrente a ser indemnizada.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid