Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Xoves 1 de xuño de 2017, Núm. 130

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 2336-2017, contra a Lei do País Vasco 12/2016, do 28 de xullo, de recoñecemento e reparación de vítimas de vulneracións de dereitos humanos no contexto da violencia de motivación política na Comunidade Autónoma do País Vasco entre 1978 e 1999.

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Corrección de erros da Orde HFP/399/2017, do 5 de maio, pola que se aproban os modelos de declaración do imposto sobre sociedades e do imposto sobre a renda de non residentes correspondente a establecementos permanentes e a entidades en réxime de atribución de rendas constituídas no estranxeiro con presenza en territorio español, para os períodos impositivos iniciados entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2016, se ditan instrucións relativas ao procedemento de declaración e ingreso, e se establecen as condicións xerais e o procedemento para a súa presentación electrónica.

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E COMPETITIVIDADE

  • Circular do 26 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Comercio Internacional e Investimentos, relativa ao procedemento e tramitación das exportacións e expedicións de mercadorías e os seus réximes comerciais.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE LA RIOJA

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid