Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Venres 2 de xuño de 2017, Núm. 131

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DA PRESIDENCIA E PARA AS ADMINISTRACIÓNS TERRITORIAIS

  • Orde PRA/499/2017, do 1 de xuño, pola que se modifica o anexo IX do Regulamento xeral de vehículos, aprobado polo Real decreto 2822/1998, do 23 de decembro.

TRIBUNAL SUPREMO

  • Sentenza do 27 de abril de 2017, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que anula o Real decreto 924/2015, do 16 de outubro, polo que se aproba o Estatuto do organismo autónomo Instituto de Vivenda, Infraestrutura e Equipamento da Defensa.

  • Sentenza do 4 de maio de 2017, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que estima en parte o recurso interposto contra o Real decreto 413/2014, do 6 de xuño, polo que se regula a actividade de produción de enerxía eléctrica a partir de fontes de enerxía renovables, coxeración e residuos, e contra a Orde IET/1045/2014, do 16 de xuño, pola que se aproban os parámetros retributivos das instalacións tipo aplicables a determinadas instalacións de produción de enerxía eléctrica a partir de fontes de enerxía renovables, coxeración e residuos, e declara a nulidade do artigo 49.1.m) do Real decreto 413/2014 e da Orde IET/1045/2014 na parte referida ás instalacións de tratamento e redución do xurro, en canto aos valores e parámetros relativos a custos de investimento e de explotación, así como na ponderación doutros ingresos de explotación e autoconsumo, e recoñece o dereito da recorrente a ser indemnizada.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid