Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Martes 6 de xuño de 2017, Núm. 134

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DA PRESIDENCIA E PARA AS ADMINISTRACIÓNS TERRITORIAIS

  • Real decreto 564/2017, do 2 de xuño, polo que se modifica o Real decreto 235/2013, do 5 de abril, polo que se aproba o procedemento básico para a certificación da eficiencia enerxética dos edificios.

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E COMPETITIVIDADE

  • Orde EIC/510/2017, do 29 de maio, pola que se acorda a emisión, cuñaxe e posta en circulación de moedas de colección da V serie de "Tesoros de Museos Españoles".

  • Resolución do 2 de xuño de 2017, da Dirección Xeral do Tesouro, pola que se actualiza o anexo 1 incluído na Resolución do 16 de setembro de 2016, da Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira, pola que se define o principio de prudencia financeira aplicable ás operacións de endebedamento e derivados das comunidades autónomas e entidades locais.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DO PAÍS VASCO

  • Resolución do 29 de maio de 2017, da Dirección de Tráfico do Departamento de Seguridade, pola que se deixa sen efecto a restrición temporal á circulación pola vía A-15 "Navarra-Gipuzkoa", ao seu paso por Gipuzkoa, establecida na Resolución do 12 de abril de 2017.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid