Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Xoves 8 de xuño de 2017, Núm. 136

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Corrección de erros do Real decreto lei 9/2017, do 26 de maio, polo que se traspoñen directivas da Unión Europea nos ámbitos financeiro, mercantil e sanitario, e sobre o desprazamento de traballadores.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES E DE COOPERACIÓN

  • Emendas ao Acordo europeo sobre traballo das tripulacións dos vehículos que efectúen transportes internacionais por estrada (AETR), feito en Xenebra o 1 de xullo de 1970, adoptadas en Xenebra o 27 de maio de 2003, o 31 de outubro de 2008 e o 29 de outubro de 2014.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DO PRINCIPADO DE ASTURIAS

  • Lei 4/2017, do 5 de maio, de quinta modificación do texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de ordenación do territorio e urbanismo, aprobado polo Decreto lexislativo do Principado de Asturias 1/2004, do 22 de abril.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid