Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Luns 12 de xuño de 2017, Núm. 139

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E COMPETITIVIDADE

  • Real decreto 513/2017, do 22 de maio, polo que se aproba o Regulamento de instalacións de protección contra incendios.

TRIBUNAL SUPREMO

  • Sentenza do 23 de marzo de 2017, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que estima o recurso contencioso-administrativo interposto contra o Real decreto 184/2015, do 13 de marzo, polo que se regula o catálogo homoxéneo de equivalencias das categorías profesionais do persoal estatutario dos servizos de saúde e o procedemento da súa actualización, e anula exclusivamente o que atinxe ao catálogo de equivalencias profesionais do anexo relativo ao persoal sanitario técnico grupo C1 coa denominación técnico superior especialista nas 13 denominacións que figuran na páxina 29457 do BOE do 7 de abril de 2015, por non telo sometido ao trámite de audiencia.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid