Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Mércoles 14 de xuño de 2017, Núm. 141

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Cuestión de inconstitucionalidade n.º 1815-2017, en relación co artigo 38 da Lei do Parlamento de Cataluña 4/2006, do 31 de marzo, ferroviaria, por posible vulneración dos artigos 17, 25.1 e 149.1.6ª da CE.

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 2430-2017, contra o artigo terceiro, as disposicións transitorias segunda e terceira e a disposición derrogatoria, parágrafos quinto e sexto, da Lei da Rexión de Murcia 2/2017, do 13 de febreiro, de medidas urxentes para a reactivación da actividade empresarial e do emprego por medio da liberalización e da supresión de cargas burocráticas.

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 2540-2017, contra os artigos 9.4, 26.2 e 33.1 a) da Lei 12/2016, do 17 de agosto, de avaliación ambiental das Illes Balears.

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 2557-2017, contra o artigo 3, que dá nova redacción aos artigos 621-1 a 621-54 (contrato de compravenda) e aos artigos 621-56 e 621-57 (contrato de permuta) do libro sexto do Código civil de Cataluña; artigo 4, que dá nova redacción aos artigos 622-21 a 622-42 do Código civil de Cataluña; contra o artigo 9, en tanto que introduce unha disposición transitoria primeira no libro sexto do Código civil de Cataluña, da Lei 3/2017, do 15 de febreiro, do libro sexto do Código civil de Cataluña, relativo ás obrigacións e aos contratos, e de modificación dos libros primeiro, segundo, terceiro, cuarto e quinto.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES E DE COOPERACIÓN

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Resolución do 12 de xuño de 2017, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se modifica a do 28 de decembro de 2012, pola que se ditan instrucións sobre xornada e horarios de traballo do persoal ao servizo da Administración xeral do Estado e os seus organismos públicos.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid