Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Venres 16 de xuño de 2017, Núm. 143

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Orde HFP/550/2017, do 15 de xuño, pola que se aproba o modelo 221 de autoliquidación da prestación patrimonial por conversión de activos por imposto diferido en crédito exixible fronte á Administración tributaria.

TRIBUNAL SUPREMO

  • Sentenza do 23 de marzo de 2017, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que estima en parte o recurso contencioso-administrativo interposto contra o Plan hidrolóxico da demarcación hidrográfica do Xúcar aprobado polo Real decreto 595/2014, do 11 de xullo, e anula o seu artigo 28.B),d).

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE ARAGÓN

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CANARIAS

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid