Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Sábado 17 de xuño de 2017, Núm. 144

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Resolución do 16 de xuño de 2017, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da Península e Illes Balears.

MINISTERIO DE ENERXÍA, TURISMO E AXENDA DIXITAL

  • Real decreto 616/2017, do 16 de xuño, polo que se regula a concesión directa de subvencións a proxectos singulares de entidades locais que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do programa operativo Feder de crecemento sustentable 2014-2020.

  • Orde ETU/555/2017, do 15 de xuño, pola que se establecen os parámetros retributivos das instalacións tipo aplicables ás instalacións de tratamento e redución de xurros aprobadas pola Orde IET/1045/2014, do 16 de xuño, e se actualizan para o semiperíodo 2017- 2019.

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E COMPETITIVIDADE

  • Orde EIC/556/2017, do 14 de xuño, pola que se aproban os modelos anuais de información cuantitativa, para efectos estatísticos e contables, que deben remitir as entidades aseguradoras e reaseguradoras en réxime xeral de solvencia; os modelos de información cuantitativa, para efectos de supervisión, estatísticos e contables, que deben remitir as entidades aseguradoras e reaseguradoras en réxime especial de solvencia; os modelos de información cuantitativa, para efectos de supervisión, estatísticos e contables, sobre investimentos e decesos que deben remitir as entidades aseguradoras e reaseguradoras en réxime xeral de solvencia; e os modelos de información cuantitativa, para efectos estatísticos e contables, que deben remitir os grupos de entidades aseguradoras e reaseguradoras.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid