Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Luns 19 de xuño de 2017, Núm. 145

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES E DE COOPERACIÓN

  • Aplicación provisional da Troca de notas pola que se modifica o Acordo entre o Reino de España e a República de Serbia sobre o recoñecemento recíproco e troca dos permisos de condución nacionais subscrito mediante Troca de notas do 27 de novembro de 2008 e 9 de marzo de 2009, feita en Madrid o 19 de abril e o 24 de maio de 2017.

MINISTERIO DE ENERXÍA, TURISMO E AXENDA DIXITAL

  • Resolución do 12 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, pola que se publican os novos prezos de venda, antes de impostos, dos gases licuados do petróleo por canalización.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA E PARA AS ADMINISTRACIÓNS TERRITORIAIS

  • Real decreto 578/2017, do 12 de xuño, polo que se modifican o Real decreto 9/2015, do 16 de xaneiro, polo que se regulan as condicións de aplicación da normativa comunitaria en materia de hixiene na produción primaria agrícola; o Real decreto 379/2014, do 30 de maio, polo que se regulan as condicións de aplicación da normativa comunitaria en materia de autorización de establecementos, hixiene e rastrexabilidade, no sector dos brotes e das sementes destinadas á produción de brotes, e o Real decreto 280/1994, do 18 de febreiro, polo que se establecen os límites máximos de residuos de praguicidas e o seu control en determinados produtos de orixe vexetal.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid