Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Luns 26 de xuño de 2017, Núm. 151

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES E DE COOPERACIÓN

  • Convenio entre o Reino de España e o Reino de Arabia Saudí sobre cooperación en materia de seguridade e na loita contra a delincuencia, feito en Yeda o 18 de maio de 2014.

  • Corrección de erros ao Acordo multilateral M 304 en aplicación da sección 1.5.1 do Acordo europeo sobre transporte internacional de mercadorías perigosas por estrada (ADR), relativo ao número de remolques nunha unidade de transporte de mercadorías perigosas, feito en Madrid o 30 de xaneiro de 2017.

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Resolución do 19 de xuño de 2017, do Departamento de Recadación da Axencia Estatal de Administración Tributaria, pola que se modifica o prazo de ingreso en período voluntario dos recibos do imposto sobre actividades económicas do exercicio 2017 relativos ás cotas nacionais e provinciais, e se establece o lugar de pagamento das ditas cotas.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid