Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Martes 27 de xuño de 2017, Núm. 152

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES E DE COOPERACIÓN

  • Acordo entre o Reino de España e a República de Chipre sobre protección recíproca de información clasificada, feito en Madrid o 19 de xaneiro de 2016.

  • Corrección de erros do Instrumento de ratificación do Protocolo sobre avaliación ambiental estratéxica ao Convenio sobre a avaliación do impacto no ambiente nun contexto transfronteirizo, feito en Kiev o 21 de maio de 2003.

  • Corrección de erros da emenda adoptada en Roma o 10 de xuño de 2014 ao anexo IV do Convenio para a creación dunha organización conxunta de cooperación en materia de armamento (OCCAR), feito en Farnborough o 9 de setembro de 1998.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CATALUÑA

  • Lei 5/2017, do 28 de marzo, de medidas fiscais, administrativas, financeiras e do sector público, e de creación e regulación dos impostos sobre grandes establecementos comerciais, sobre estadías en establecementos turísticos, sobre elementos radiotóxicos, sobre bebidas azucradas envasadas e sobre emisións de dióxido de carbono.

  • Lei 6/2017, do 9 de maio, do imposto sobre os activos non produtivos das persoas xurídicas.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid