Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Mércoles 28 de xuño de 2017, Núm. 153

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

MINISTERIO DE ENERXÍA, TURISMO E AXENDA DIXITAL

  • Orde ETU/615/2017, do 27 de xuño, pola que se determinan o procedemento de asignación do réxime retributivo específico, os parámetros retributivos correspondentes e demais aspectos que serán de aplicación para a cota de 3.000 MW de potencia instalada, convocado ao abeiro do Real decreto 650/2017, do 16 de xuño.

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E COMPETITIVIDADE

  • Corrección de erros da Circular do 26 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Comercio Internacional e Investimentos, relativa ao procedemento e tramitación das exportacións e expedicións de mercadorías e os seus réximes comerciais.

COMISIÓN NACIONAL DO MERCADO DE VALORES

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid