Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Venres 30 de xuño de 2017, Núm. 155

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

CORTES XERAIS

  • Resolución do 22 de xuño de 2017, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real decreto lei 9/2017, do 26 de maio, polo que se traspoñen directivas da Unión Europea nos ámbitos financeiro, mercantil e sanitario, e sobre o desprazamento de traballadores.

  • Resolución do 22 de xuño de 2017, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real decreto lei 10/2017, do 9 de xuño, polo que se adoptan medidas urxentes para paliar os efectos producidos pola seca en determinadas bacías hidrográficas e se modifica o texto refundido da Lei de augas, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/2001, do 20 de xullo.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid