Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Sábado 1 de xullo de 2017, Núm. 156

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Real decreto 683/2017, do 30 de xuño, polo que se modifica o Regulamento do imposto sobre sociedades, aprobado polo Real decreto 634/2015, do 10 de xullo, en relación coa cobertura do risco de crédito en entidades financeiras.

  • Resolución do 30 de xuño de 2017, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da Península e Illes Balears.

MINISTERIO DE AGRICULTURA E PESCA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE

  • Real decreto 684/2017, do 30 de xuño, polo que se declara a situación de seca prolongada na parte española da demarcación hidrográfica do Douro e se adoptan medidas excepcionais para a xestión dos recursos hídricos.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA E PARA AS ADMINISTRACIÓNS TERRITORIAIS

  • Real decreto 580/2017, do 12 de xuño, polo que se modifica o Real decreto 243/1992, do 13 de marzo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 31/1988, do 31 de outubro, sobre protección da calidade astronómica dos observatorios do Instituto de Astrofísica de Canarias.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid