Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Martes 4 de xullo de 2017, Núm. 158

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Real decreto lei 12/2017, do 3 de xullo, polo que se modifica o texto refundido da Lei de propiedade intelectual, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/1996, do 12 de abril, en canto ao sistema de compensación equitativa por copia privada.

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Orde HFP/633/2017, do 28 de xuño, pola que se aproban os modelos de poderes inscritibles no Rexistro Electrónico de Apoderamentos da Administración xeral do Estado e no Rexistro Electrónico de Apoderamentos das entidades locais e se establecen os sistemas de sinatura válidos para realizar os apoderamentos apud acta a través de medios electrónicos.

MINISTERIO DE ENERXÍA, TURISMO E AXENDA DIXITAL

  • Resolución do 19 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, pola que se fixan os prezos definitivos do combustible gas natural do segundo semestre de 2015 que se aplicarán na liquidación de cada grupo xerador nos sistemas eléctricos dos territorios no peninsulares para o dito período.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid