Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Martes 18 de xullo de 2017, Núm. 170

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Resolución do 14 de xullo de 2017, da Secretaría Xeral de Administración Dixital, pola que se establecen as condicións de uso de sinatura electrónica non criptográfica nas relacións dos interesados cos órganos administrativos da Administración xeral do Estado e os seus organismos públicos.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTE

  • Resolución do 6 de xullo de 2017, da Secretaría Xeral de Universidades, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 23 de xuño de 2017 polo que se determina o nivel de correspondencia ao nivel do Marco español de cualificacións para a educación superior do primeiro emprego militar obtido na escala de oficiais das Forzas Armadas ao abeiro do disposto na Lei 17/1989, do 19 de xullo, reguladora do réxime do persoal militar profesional, e na Lei 17/1999, do 18 de maio, de réxime do persoal das Forzas Armadas.

  • Resolución do 6 de xullo de 2017, da Secretaría Xeral de Universidades, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 23 de xuño de 2017 polo que se determina o nivel de correspondencia ao nivel do Marco español de cualificacións para a educación superior do primeiro emprego militar obtido na escala superior de oficiais das Forzas Armadas ao abeiro do disposto na Lei 17/1989, do 19 de xullo, reguladora do réxime do persoal militar profesional, e na Lei 17/1999, do 18 de maio, de réxime do persoal das Forzas Armadas.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid