Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Venres 21 de xullo de 2017, Núm. 173

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

CORTES XERAIS

  • Resolución do 11 de xullo de 2017 pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real decreto lei 11/2017, do 23 de xuño, de medidas urxentes en materia financeira.

  • Resolución do 11 de xullo de 2017 pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real decreto lei 12/2017, do 3 de xullo, polo que se modifica o texto refundido da Lei de propiedade intelectual, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/1996, do 12 de abril, en canto ao sistema de compensación equitativa por copia privada.

  • Resolución do 11 de xullo de 2017 pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real decreto lei 13/2017, do 7 de xullo, polo que se aproba unha oferta de emprego público extraordinaria e adicional para o reforzo da loita contra a fraude fiscal, na Seguridade Social, no ámbito laboral e do control do gasto, para a mellora na prestación de determinados servizos aos cidadáns, e polo que se crean especialidades en corpos e escalas da Administración do Estado e os seus organismos públicos.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTE

  • Orde ECD/680/2017, do 14 de xullo, pola que se establece a obrigatoriedade de comunicacións e notificacións por medios electrónicos nos procedementos de convocatoria das axudas dos programas Iberex e Hispanex.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CATALUÑA

COMUNIDADE FORAL DE NAVARRA

COMUNIDADE AUTÓNOMA DAS ILLES BALEARS

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid