Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Sábado 22 de xullo de 2017, Núm. 174

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Resolución do 20 de xullo de 2017, conxunta da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos e a Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se ditan instrucións sobre o pagamento ao personal do sector público estatal dos atrasos correspondentes ao incremento do 1 por cento previsto na Lei 3/2017, de orzamentos xerais do Estado para 2017.

  • Resolución do 21 de xullo de 2017, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da Península e Illes Balears.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTE

  • Real decreto 726/2017, do 21 de xullo, polo que se establecen os limiares de renda e patrimonio familiar e as contías das bolsas e axudas ao estudo para o curso 2017-2018, e se modifica o Real decreto 1721/2007, do 21 de decembro, polo que se establece o réxime das bolsas e axudas ao estudo personalizadas.

MINISTERIO DE EMPREGO E SEGURIDADE SOCIAL

MINISTERIO DA PRESIDENCIA E PARA AS ADMINISTRACIÓNS TERRITORIAIS

  • Orde PRA/686/2017, do 21 de xullo, pola que se publica o Acordo da Comisión Delegada do Goberno para Asuntos Económicos, do 21 de xullo de 2017, polo que se adoptan novas medidas adicionais para garantir na Comunidade Autónoma de Cataluña a prestación dos servizos públicos en defensa do interese xeral e o cumprimento da Constitución e das leis.

MINISTERIO DE SANIDADE, SERVIZOS SOCIAIS E IGUALDADE

  • Real decreto 729/2017, do 21 de xullo, polo que se establecen as bases reguladoras da concesión de subvencións para a realización de actividades de interese xeral con cargo á asignación tributaria do imposto sobre a renda das persoas físicas, correspondentes á Secretaría de Estado de Servizos Sociais e Igualdade.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid