Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Venres 28 de xullo de 2017, Núm. 179

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 1690-2017 contra a disposición adicional 40ª da Lei 4/2017, do 28 de marzo, de orzamentos da Generalitat de Catalunya para 2017.

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 3277-2017 contra a Lei do Principado de Asturias 2/2017, do 24 de marzo, de segunda modificación da Lei do Principado de Asturias 3/2004, do 23 de novembro, de montes e ordenación forestal.

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 3410-2017 contra a disposición adicional vixésimo primera da Lei 4/2017, do 28 de marzo, do Parlamento de Cataluña, de orzamentos da Generalitat de Cataluña para o ano 2017.

MINISTERIO DE ENERXÍA, TURISMO E AXENDA DIXITAL

  • Resolución do 21 de xullo de 2017, da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, pola que se aproban os prezos de referencia para calcular o valor da extracción de gas, petróleo e condensados correspondentes ao primeiro semestre do ano 2017.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid