Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Luns 7 de agosto de 2017, Núm. 187

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE EMPREGO E SEGURIDADE SOCIAL

  • Resolución do 25 de maio de 2017, conxunta da Intervención Xeral da Seguridade Social, o Instituto Nacional da Seguridade Social, o Instituto Nacional de Xestión Sanitaria, o Instituto de Maiores e Servizos Sociais, o Instituto Social da Mariña e a Tesouraría Xeral da Seguridade Social, pola que se modifica a do 30 de decembro de 2009, pola que se ditan instrucións sobre a expedición de ordes de pagamento "a xustificar".

MINISTERIO DE ENERXÍA, TURISMO E AXENDA DIXITAL

  • Resolución do 24 de xullo de 2017, da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, pola que se fixa o poder calorífico inferior da hulla, fuel óleo, diésel óleo e gasóleo do segundo semestre de 2015 que se aplicará na liquidación do segundo semestre de 2015.

  • Resolución do 26 de xullo de 2017, da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, pola que se fixan os prezos do produto aplicables á hulla, fuel óleo, diésel óleo e gasóleo de 2016 que se aplicarán na liquidación de 2016.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CATALUÑA

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid