Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Sábado 2 de setembro de 2017, Núm. 211

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Resolución do 1 de setembro de 2017, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da península e Illes Balears.

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E COMPETITIVIDADE

  • Real decreto 827/2017, do 1 de setembro, polo que se modifica o Real decreto 878/2015, do 2 de outubro, sobre compensación, liquidación e rexistro de valores negociables representados mediante anotacións en conta, sobre o réxime xurídico dos depositarios centrais de valores e das entidades de contrapartida central e sobre requisitos de transparencia dos emisores de valores admitidos a negociación nun mercado secundario oficial.

  • Orde EIC/827/2017, do 30 de agosto, pola que se acorda a emisión, acuñación e posta en circulación de moedas de 2 euros conmemorativas do centro histórico de Santiago de Compostela.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid