Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Xoves 7 de setembro de 2017, Núm. 215

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES E DE COOPERACIÓN

  • Acordo administrativo entre o Ministro de Estado, Ministro do Interior da República Francesa, e o Ministerio do Interior do Reino de España relativo ao reforzo da cooperación en materia de formación entre a Xendarmería Nacional francesa e a Garda Civil española, feito en París o 23 de agosto de 2017.

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E COMPETITIVIDADE

  • Resolución do 4 de setembro de 2017, da Dirección Xeral do Tesouro, pola que se actualiza o anexo 1 incluído na Resolución do 4 de xullo de 2017, da Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira, pola que se define o principio de prudencia financeira aplicable ás operacións de endebedamento e derivados das comunidades autónomas e entidades locais.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CATALUÑA

  • Decreto lei 4/2017, do 18 de xullo, de modificación do réxime de melloras da prestación económica de incapacidade temporal do persoal ao servizo da Administración da Xeneralidade, do seu sector público e das universidades públicas catalás.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid