Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Mércoles 13 de setembro de 2017, Núm. 221

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 4362-2017 contra o artigo 5 da Lei da Xeneralidade de Cataluña 17/2017, do 1 de agosto, do Código tributario de Cataluña, e de aprobación dos libros primeiro, segundo e terceiro, relativos á Administración tributaria da Xeneralidade, en canto que aproba determinados artigos.

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 4386-2017 contra a Lei 20/2017, do 8 de setembro, da Comunidade Autónoma de Cataluña, denominada "Lei de transitoriedade xurídica e fundacional da República".

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES E DE COOPERACIÓN

  • Corrección de erros das emendas de 2014 ao anexo do Protocolo de 1997 que emenda o Convenio internacional para previr a contaminación polos buques, 1973, modificado polo Protocolo de 1978 (emendas ás regras 2 e 13 e ao suplemento do Certificado IAPP do anexo VI do Convenio MARPOL) adoptadas en Londres o 17 de outubro de 2014, mediante Resolución MEPC.258(67).

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid